Ratsastusterapia

Allu

Simo

Kuvagalleria

Esittely

 
 

 

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm. motoriset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet.

Ko. terapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se vaatii koulutetulta terapeutilta herkkyyttä ja ammattitaitoa havannoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä vuorovaikutusta. Ratsastusterapia auttaa

 
 

kuntoutujaa saavuttamaan hänelle asetetut tavoitteet ja se nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Suomen Ratsastusterapeutit ry
 
 
Miksi ratsastusterapiaa?   Kenelle ratsastusterapia?
         

Ratsastusterapiassa hevosen liike on keskeinen tekijä. Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Hevosen kävellessä sen selän kolmiuloitteiset liikkeet aikaansaavat liikestimulaation, joka muistuttaa ihmisen kävelyä.

 

  Ratsastusterapia soveltuu monille kuntoutujille, joilla on ongelmia liikunta- ja toimintakyvyssään. Tyypillisimpiä vammaryhmiä ovat MS, AVH, CP, kehitysvammat, autisminkirjo ja ADHD ja mielenterveyskuntoutujat.

 

       

 

Kun liikkeisiin yhdistyy hevosen lämpö, (1,5 astetta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi) saadaan aikaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti. Hevosen liikkeiden tuottamat sensoriset ärsykkeet lisäävät kuntoutujan tietoisuutta omasta kehostaan. Näiden on havaittu parantavan kehon asentojen ja liikkeiden hallintaa.

Terapian toteutus on paljon muutakin kuin hevosella ratsastamista. Terapia voi sisältää mm. hevosen taluttamiseen, hoitoon ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Hevosen kanssa toimiminen parantaa selvästi tilan hahmottamiskykyä. Oman toimintakyvyn paraneminen tuottaa mielihyvää ja motivoi yrittämään yhä vaativimpiin suorituksiin.

Hevonen ja talliympäristö tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet harjoitella erilaisia päivittäisiin toimintoihin liitettäviä asioita.

 


  Terapian soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Terapiaa toteutetaan hoitosarjoina, joiden pituus vaihtelee kuntoutujan tavoitteiden ja kykyjen mukaan.

Rampilta selkään

 

Kirjallisuutta:

* Gäng Marianne (Hg): Heilpedägogisches Reiten und Voltigieren. Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, 2001

* Strauss Ingrid: Hippotherapy, (1995) English
edition published by Ontario Therapeutic Riding
Association, Hippokrates Verlag, 1991

* Sandström Marita: Ratsastusterapian vaikutukset.
Suomen Kuntoutusliitto ry, 2000

* Pitkänen Anna-Kaisa: Hevosvoimia, Kirjapaja 2008

* Sanna Mattila-Rautiainen (toim.): Ratsastusterapia,
PS-Kustannus 2010

 

 
Linkit:

Suomen fysioterapeutit

Suomen Ratsastusterapeutit ry

Copyright © Ratsastusterapia Mäkelä Ay
Uusitalontie 54, 54920 Taipalsaari, puh. 050 301 7000
www.rtmakela.net